פרוטוקולים

נובמבר 2016

הורדה  ישיבת אגודה  ||  08.11

הורדה  ישיבת אגודה  ||  01.11

אוקטובר 2016

הורדה  ישיבת אגודה  ||  13.10

אוגוסט 2016

הורדה  ישיבת אגודה  ||  31.08

הורדה  ישיבת אגודה  ||  17.08

הורדה  ישיבת אגודה  ||  03.08

יולי 2016

הורדה  ישיבת אגודה  ||  20.07

יוני 2016

הורדה  ישיבת אגודה  ||  08.06

מאי 2016

הורדה  ישיבת אגודה  ||  03.05

מרץ 2016

הורדה  ישיבת אגודה  ||  21.03

הורדה  ישיבת אגודה  ||  07.03

דצמבר 2015

הורדה  ישיבת אגודה  ||  23.12

נובמבר 2015

הורדה  ישיבת אגודה  ||  03.11

אוקטובר 2015

הורדה  ישיבת אגודה  ||  07.10

אוגוסט 2015

הורדה  ישיבת אגודה  ||  25.08

הורדה  ישיבת אגודה  ||  11.08

יולי 2015

הורדה  ישיבת אגודה   ||  19.07

יוני 2015

הורדה  האגודה החדשה-אסיפה ראשונה  ||  17.06

פברואר 2015

הורדה  ישיבת אגודה  ||  16.02

הורדה  ישיבת אגודה  ||  02.02

נובמבר 2014

הורדה  ישיבת אגודה  ||  26.11