עורך דין האגודה +

שעות הגעת עו"ד חודש דצמבר

שעות הגעת עו"ד חודש דצמבר

חודש נובמבר

גיא עוה"ד יגיע החודש בתאריכים;
7/12 יום ד'
19/12 יום ב'
בין השעות 13:00-15:00
במשרדי האגודה