900x70A.gif

הצטרפו לכולנו ברגע האחרון שנשאר לנו לפני הלימודים להנות ממעט חופש אמיתי :)

אגודת הסטודנטים מחפשים שני סטודנטים או שתי סטודנטיות לתפקידי רכז\ת העשייה החברתית ורכז\ת קשרי החוץ והרווחה! !

אגודת הסטודנטים פוגשת את הנרשמים החדשים למחזור 2015\2016

מחשבות היא חברת הדרכה והוצאה לאור משפטית שעובדת בשיתוף פעולה עם אגודת הסטודנטים ומלווה את המשפטן מראשית דרכו כסטודנט למשפטים, דרך תקופת ההתמחות ובחינות הלשכה וכלה במהלך הקריירה שלו בעריכת דין או בשפיטה. במסגרת שיתוף הפעולה, האגודה ומחשבות מעניקות לסטודנטים ולבוגרים מגוון שירותים אקדמיים ומקצועיים בהנחות משמעותיות, מחלקות לסטודנטים מלגות ספרים ועוד.

אמן המוזיקה האלקטרונית אפרוג'ק מופיע בארץ, ואתם כבר מכירים אותנו - לא נפנק אתכם בזוג כרטיסים?

30162-1.jpg