Issta_Banner
ביום שלישי, 2.9 יגיע עורך הדין של אגודת הסטודנטים בין השעות 14:00 - 16:00. עורך הדין יעמוד לרשותכם לסיוע לסטודנטים בהגשת בקשות לפיצוי בגין נזק ...
ביום שלישי, 2.9 יגיע עורך הדין של אגודת הסטודנטים בין השעות 14:00 - 16:00. עורך הדין יעמוד לרשותכם לסיוע לסטודנטים בהגשת בקשות לפיצוי בגין נזק ...
בוער בכם הרצון לשנות? רוצים להיות חלק מאגודת הסטודנטים? בואו הצטרפו אלינו לעשייה וחוויה משמעותית.
בוער בכם הרצון לשנות? רוצים להיות חלק מאגודת הסטודנטים? בואו הצטרפו אלינו לעשייה וחוויה משמעותית.
העורך דין מגיע במיוחד ביום שלישי- כדי לתת סיוע לסטודנטים בהגשת בקשות לפיצוי בגין נזק ממבצע צוק איתן, חתימה על טפסים למלגות, חוזי שכירות וכדומה.הגעה ...
העורך דין מגיע במיוחד ביום שלישי- כדי לתת סיוע לסטודנטים בהגשת בקשות לפיצוי בגין נזק ממבצע צוק איתן, חתימה על טפסים למלגות, חוזי שכירות וכדומה.הגעה ...
ביום שלישי, 8.7 החל לפעול חמ"ל אגודת הסטודנטים של מכללת ספיר. אגודת הסטודנטים פועלת בכמה חזיתות על מנת לסייע ולהקל על הסטודנטים במכללה, ילדים,נוער ...
ביום שלישי, 8.7 החל לפעול חמ"ל אגודת הסטודנטים של מכללת ספיר. אגודת הסטודנטים פועלת בכמה חזיתות על מנת לסייע ולהקל על הסטודנטים במכללה, ילדים,נוער ...
התנהלות ופעילות המכללה והאגודה בעקבות המצב הביטחוני
התנהלות ופעילות המכללה והאגודה בעקבות המצב הביטחוני
בואו הצטרפו למרכזי ההסברה הישראלית ברחבי הארץ והשפיעו על דעת הקהל
בואו הצטרפו למרכזי ההסברה הישראלית ברחבי הארץ והשפיעו על דעת הקהל
אגודת הסטודנטים פעילה בכל החזיתות ושולחת חיבוקים חמים לסטודנטים שנקראו לשמור עלינו.אנו מזמינים אתכם להצטרף לעשייה - אנו זקוקים לכם! *אנחנו זקוקים ...
אגודת הסטודנטים פעילה בכל החזיתות ושולחת חיבוקים חמים לסטודנטים שנקראו לשמור עלינו.אנו מזמינים אתכם להצטרף לעשייה - אנו זקוקים לכם! *אנחנו זקוקים ...
בעקבות המצב הביטחוני אנו פועלים למענכם גם בתחומי הבילוי והפנאי ומציעים לכם מגוון הטבות
בעקבות המצב הביטחוני אנו פועלים למענכם גם בתחומי הבילוי והפנאי ומציעים לכם מגוון הטבות