900x70A.gif

ב1.7 נערכה החלפת המקל הרשמית בין האגודה היוצאת לזו הנכנסת, מורן ברנס ראש האגודה היוצא מסכם את הקדנציה שלו.

כל סטודנט וסטודנטית יכולים ליהנות מדמי ניהול בשיעור של 1% מההפקדה ו- 0.1% מהצבירה

לקראת תקופת המבחנים, האגודה החליטה להוריד את סף המתח ולהעלות לסטודנטים קצת חיוכים באוויר עם פינוקים (בטעם שוקולד:), בואו תראו את התוצאות:

הטבה בלעדית לסטודנטים חברי האגודה על כרטיסים להופעה חד פעמית של אקסוול^אינגרוסו בפסטיבל יונידנס

אגודת הסטודנטים מחלקת לכם כרטיס זוגי למופע בינלאומי בלתי נשכח!

30162-1.jpg